CZECH CREDIT s.r.o. je dalším partnerem projektu pomahameonkologii.cz

Společnost CREDIT CZECH s.r.o., významný subjekt na poli pracovních agentur, si velice váží možnosti přispět na obecně prospěšnou činnost v rámci projektu Pomáháme onkologii“. Mělo by se stát samozřejmostí, že se firmy budou hlásit ke společenské odpovědnosti a napomáhat v rámci svého podnikání k rozvoji pracovníků, vytváření podmínek pro kvalitnější práci a v neposlední řadě i zajištění co nejkvalitnější zdravotní péče. „Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli podpořit právě projekt společnosti OFSITO s.r.o., pomahameonkologii.cz, který svou činností zabezpečuje získávání finančních prostředků pro nákup speciálního vybavení pro onkologické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, je přímé spojení s Tomášem Baťou, který stál u rozvoje společensky odpovědného chování“, řekl pan Roman Kubričan, jednatel společnosti Credit Czech s.r.o.