Studentská Unie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je skupina studentů a parta kamarádů, kteří společně vymýšlejí a realizují akce pro studenty a ostatní obyvatele Zlína.

Jednou z největších akcí, o kterou se Studentská Unie stará byl i letošní Reprezentační ples na téma “Elegantní Francie”, který se konal 17. února 2017 v kongresovém centru Zlín.

Letošní ročník pomohl i někomu jinému. Navázali jsme spolupráci s firmou OFSITO s.r.o., která je zakladatelem projektu Pomáháme onkologii a partnerem Zlínské onkologie. Na všech doprovodných eventech jako byl workshop makronek, tančírna, promítání filmu a samozřejmě na samotném plese měli účastníci možnost zakoupit si krásné, ručně vyráběné náramky.

Z každého náramku putovalo 50 Kč přímo na podporu onkologie. Celkem se nám podařilo prodat 49 náramků a onkologii tedy podpořit krásnou částkou 2450 Kč.

Studentská Unie UTB se tímto stala hrdým partnerem Zlínské onkologie a zahájila tak dlouhodobou spolupráci.